چی نپوشیم؟
چه جوری زندگی ام رو مدیریت کنم؟

چه جوری زندگی ام رو مدیریت کنم؟

جمعه, 11 مرداد 1392 ساعت 00:27

وقت و انگیزه ندارم به خودم برسم. چه کنم؟

نوشته شده توسط

چطور میتونم خوب بپوشم و خوب به ظاهرم برسم....؟ طوریکه بدون اینکه از خونه برم بیرون با ترفندی هم همیشه مرتب باشم و هم خوش لباس؟
سه قلوهای من الان نه ماهه شدن.

صفحه2 از2