چی نپوشیم؟
چهارشنبه, 25 شهریور 1394 ساعت 00:56

با موی وز ، خشک و شکننده چیکار کنم؟

من خیلی زیاد این سوال رو ازتون دریافت می کنم که موهام وز می کنه، یا سوخته و خشکه، چیکار کنم؟ اگر موهاتون وزه یا خلاصه سیخ می ایسته، یا کلا مرتب نمی ایسته و شلوغ پلوغ و نا منظمه، خشک و شکننده است...

شنبه, 16 اسفند 1393 ساعت 01:36

چه رنگ مویی به من میاد؟

جای شما خالی هفت، هشت ماه پیش با خواهرم داشتیم جایی می رفتیم و کل مسیر به چک و چونه درباره رنگ موهاش گذشت! جالبه بدونید اطرافیان من به توصیه های چی نپوشیمی من

forum banner mobile