چی نپوشیم؟
از لوازم آرایش چه جوری استفاده کنم؟

از لوازم آرایش چه جوری استفاده کنم؟

K2_WEDب ظ+0330E_آبان+0330Rآبانب ظ+0330_0C2

از لوازم آرایش چه جوری استفاده کنم؟ ریمل و فرمژه

K2_WRITTEN_BY_FEMALE

خوب، می رسیم به بحث شیرین ریمل؛ از مهمترین اختراعات بشر!  اگر مطالب مربوط به کرم پودر، سایه و خط چشم رو نخونده اید، برین اینجا.

K2_SATب ظ+0330E_آبان+0330Rآبانب ظ+0330_0C2

از لوازم آرایش چه جوری استفاده کنم؟ خط چشم

K2_WRITTEN_BY_FEMALE

خوب، تا حالا چیکارا کرده ایم؟ ضدآفتاب و مرطوب کننده رو زدیم، بعد کرم پودر یا پک کیک رو زدیم روش. سایه هم زدیم و حالا می رسیم به خط چشم.

K2_SATب ظ+0330E_مهر+0330Rمهرب ظ+0330_0C2

از لوازم آرایش چه جوری استفاده کنم؟ سایه

K2_WRITTEN_BY_FEMALE

 

 

سایه ها انقدر قشنگن، انقدر قشنگن که من هر وقت می رم جایی که از این پلت های تستر داره دیگه دلم نمی خواد بیام بیرون. حتی رنگهایی که می دونی به درد هیچ جا نمی خورن حسااااابی آدم رو جذب می کنن.

K2_MONق ظ+0330E_مهر+0330Rمهرق ظ+0330_0C2

از لوازم آرایش چه جوری استفاده کنم؟ کرم پودر و پنکیک

K2_WRITTEN_BY_FEMALE


اگرممکن است درموردمارکهای مناسب وتشخیص رنگ کرم پودرورژلب ورژگونه هم توضیحاتی بدهید.ازتمام لوازم آرایشم بدم میاید چون فکرمیکنم به من نمی اید.

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL

forum banner mobile